Voorwoord

Trots!

Er is een heleboel gebeurd sinds de laatste THUIS! verscheen in februari jl. Ik kijk met trots terug op hoe velen bij Zorggroep Drenthe met deze bijzondere, soms ingrijpende periode om wisten te gaan. Hoewel lang niet alles weer is zoals het voorheen was, is veel voor onze bewoners en cliënten wel weer ‘normaler’ dan dat het tijdens de coronacrisis was. Het sluiten van de toegangsdeuren van onze locaties (in opdracht van het overheidsbeleid) op vrijdag 20 maart jl. heeft heel wat teweeggebracht. Het was erg ingrijpend, zowel voor onze bewoners, cliënten en hun naasten als voor onze vrijwilligers en medewerkers. Voor de collega’s van het Centraal Bureau gold dat zij veelal vanuit huis moesten gaan werken, al dan niet met thuiswerkende partners en kinderen die ook thuis moesten blijven. Voor de collega’s in de thuiszorg (wijkverpleging en huishoudelijke zorg-Wmo) gold ook dat zij hun werkzaamheden onder bijzondere omstandigheden moesten uitvoeren. Binnen onze locaties moesten collega’s soms voor bepaalde tijd in volledige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), voor sommigen waren de werkzaamheden tijdelijk heel anders dan dat zij gewend waren en voor anderen brachten de werkzaamheden veel zorgen met zich mee. Telkens zochten we naar oplossingen voor het dilemma van balans tussen warme persoonsgerichte zorg/eigen regie en veiligheid én bescherming van kwetsbare ouderen en onze medewerkers. Er waren momenten waarop, met name vanwege de door onze overheid aangekondigde wijzigingen in de maatregelen, binnen een kort tijdsbestek bepaalde veranderingen moesten worden doorgevoerd. Iedereen heeft daarvoor telkens zijn beste beentje voor gezet en er samen voor gezorgd dat datgene wat gedaan moest worden, gedaan werd. De landelijke discussies over aan de ene kant ‘kwaliteit van zorg’ en aan de andere kant ‘kwaliteit van leven’ zijn ook binnen onze organisatie gevoerd. Dat was niet altijd makkelijk, soms raakten de veranderingen deze en gene persoonlijk. We voegen met elkaar liever leven toe aan de dagen, dan dagen aan het leven. Ondanks al deze vraagstukken hebben we de afgelopen fase goed met elkaar doorstaan en trekken we er lering uit die we graag toekomstgericht inzetten. Wij realiseren ons dat sommige beslissingen die we hebben genomen ingrijpend waren voor bewoners, cliënten, hun naasten, onze vrijwilligers en medewerkers. Er waren afgelopen maanden bijna dagelijks keuzes die afgewogen moesten worden. En altijd met de dreiging dat er ergens op één van onze locaties een besmetting kon ontstaan, met mogelijk ingrijpende gevolgen.

Ik ben ongelooflijk trots op de steeds groeiende saamhorigheid die er heerst binnen Zorggroep Drenthe. Dat we allemaal de schouders eronder hebben weten te zetten en het goede voor onze bewoners en cliënten hebben willen doen binnen de mogelijkheden die er waren. Na de eerste periode waarin Zorggroep Drenthe alle deuren van haar locaties moest sluiten, brak een periode aan waarin Zorggroep Drenthe, in fases, voorzichtig haar deuren weer mocht openen. Hoewel de termijn waarin de fases elkaar opvolgden plotseling door de overheid werd aangepast, de fases werden namelijk onverwacht ingekort, gaf het ons allen een goed gevoel dat we met elkaar de vervolgstappen voortvarend, snel en goed te kunnen zetten. Uiteindelijk konden vanaf maandag 29 juni jl. de deuren van onze locaties weer voor iedereen open. Hoewel ook nu nog een aantal beperkingen geldt, zoals 1,5 meter afstand en het registreren van bezoekers etc., is de situatie voor de meesten van ons weer iets ‘normaler’. Waarschijnlijk is dit voor de komende tijd het ‘nieuwe normaal’. Hoe ingrijpend en spannend de afgelopen tijd ook geweest is, het heeft ons ook hele mooie dingen gebracht. Bij al onze locaties ontstonden zeer mooie initiatieven. Er werden bloemen bezorgd, kaarten gemaakt en gebracht, draaiorgels kwamen langs en zelfs artiesten die speciaal voor onze bewoners en cliënten kwamen optreden. Ook bij Zorggroep Drenthe zijn mooie samenwerkingen en ideeën ontstaan. Het beeldbellen en het ontmoetingsraam zijn zo succesvol gebleken dat dit blijvend ingezet zal worden. In deze nieuwe uitgave van de THUIS! willen we eenieder graag mee terug laten blikken op deze bijzondere periode. Nogmaals enorm veel complimenten, mede namens het managementteam, de ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht! Wees trots op wat we met elkaar hebben bereikt! Lex Smetsers Raad van Bestuur Zorggroep Drenthe