Ontwikkelingen Zorggroep Drenthe

Zorggroep Drenthe introduceert de functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

De afgelopen jaren zien wij dat de zorgzwaarte van bewoners en cliënten toeneemt en dat de zorgvraag complexer wordt. Hier spelen wij onder andere op in door het invoeren van de functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Deze nieuwe functie zal eerst binnen de intramurale zorg en later ook in de extramurale zorg worden ingevoerd.

Met de introductie van de EVV-er binnen onze organisatie wil Zorggroep Drenthe positief bijdragen aan ‘Samen voor een moooie dag!’ en voor een eenduidige werkwijze zorgen op alle locaties. Zo zorgen we er voor dat het verhaal dat de bewoner of cliënt met zich meebrengt wordt gehoord en gezien; wij bieden persoonsgerichte ondersteuning waarbij voortdurend wordt getracht de kwaliteit van zorg en van leven (verder) te verbeteren. Naast de verandering in zorgzwaarte en complexiteit wil Zorggroep Drenthe de persoonsgerichte zorg nog meer inhoud geven. Dit betekent dat wij (meer dan voorheen) met bewoners, cliënten en naasten in gesprek gaan. Inzet van dit gesprek is dat het leidt tot nieuwe inzichten, activiteiten en werkwijzen, afgestemd op de behoeften van de bewoners en cliënten. Daarvoor is het nodig dat we elkaar kennen en regelmatig contact onderhouden, evalueren en eventueel bijstellen

onderhouden, evalueren en eventueel bijstellen met het doel om de waardevolle zorg te kunnen bieden die wij voor ogen hebben. Door de samenwerking tussen het zorg- en behandelteam en de regie van de EVV-er kan er effectiever gestuurd worden op het zorgproces. Dit zorgt voor meer duidelijkheid richting bewoner of cliënt en zijn/haar naasten.

De EVV-er heeft een afwisselende en verantwoordelijke functie. Hij/zij verzorgt en begeleidt cliënten volgens het zorg(leef)plan, dat in overleg met de cliënt en/of de vertegenwoordiger is opgesteld. Het coördineren en bewaken van de multidisciplinaire zorgverlening is ook een belangrijk onderdeel van deze nieuwe functie. Daarnaast is de EVV-er het aanspreekpunt voor de bewoner of cliënt en diens omgeving. Hij/zij zorgt ervoor dat de bewoner of cliënt wordt geactiveerd, stimuleert de zelfredzaamheid en signaleert tijdig veranderingen in de maatschappelijke, lichamelijke of geestelijke situatie van de bewoner of cliënt. Kortom, de EVV-er is een belangrijke schakel tussen de bewoner of cliënt, de zorgomgeving en de teamleden. In het najaar zal de werving van de Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden plaatsvinden. Hierop aansluitend vindt er een intern en daarna extern scholingsprogramma plaats. In het najaar van 2021 zullen de eerste Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden klaar zijn met hun opleidingstraject en kan er effectiever gestuurd worden op het zorgproces door de regie van de EVV-er in samenwerking met het zorgteam. Wij wensen alle EVV-ers alvast veel succes en plezier in hun nieuwe functie!

SAMEN

voor een moooie dag...

In september komt ons nieuwe magazine 'SAMEN voor een moooie dag' uit! Het wordt een gedrukte uitgave voor alle 'verwijzers' en het netwerk van Zorggroep Drenthe. Dit betekent dat bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen hem toegestuurd krijgen. Het is een magazine om deze groep mensen bekend of bekender te maken met onze zorg- en dienstverlening en de verschillende disciplines binnen Zorggroep Drenthe. Het magazine komt ook op onze website te staan.

ReLax!

Hoogstwaarschijnlijk zag je vakantie er anders uit dan je in eerste instantie gepland had. Toch is bijna iedereen erin geslaagd om er (net als altijd) iets leuks van te maken. Om dat nog een beetje kracht bij te zetten, hebben wij jullie uitgedaagd en gevraagd om jullie gekste, leukste of meest creatieve vakantiekaart/foto met het thema ‘ReLax’ naar ons toe te sturen.

Er zijn ontzettend leuke, creatieve en relaxte vakantiekaarten binnen gekomen! Op de afbeelding zie je een greep uit de binnen gekomen kaarten.

Speciaal voor deze gelegenheid is een onafhankelijke jury samengesteld die uit alle inzendingen de drie allerleukste binnenkort uit kiest. Aan deze eer zijn Rituals cadeaubonnen verbonden. Na het juryberaad ontvangen de drie winnaars hun Rituals cadeaubon en kunnen ze heerlijk gaan shoppen. In de volgende Thuis! maken we natuurlijk bekend wie de Rituals bonnen gewonnen hebben.