Even voorstellen

Gerrit Timmermans - Geestelijk Verzorger

Geestelijk verzorger is sinds kort een nieuwe functie binnen de Behandeldienst van Zorggroep Drenthe. Wanneer ben je begonnen? Aanvankelijk zou ik 1 april jl. beginnen, maar vanwege de coronacrisis werd dat later, namelijk 1 juni jl. Op de verschillende locaties ben ik al bij de huiskamers langs geweest om even kennis te maken met enkele cliënten en medewerkers. Kun je in het kort vertellen wat je hiervoor hebt gedaan? Hiervoor was ik voor honderd procent predikant, al 25 jaar. Ik heb een studie Theologie gedaan aan de universiteit in Kampen. De eerste gemeente waar ik in 1994 als predikant begon was in Zwartsluis. Daarna ben ik naar het westen gegaan, naar Sliedrecht, gecombineerd met een tweede gemeente in Gorinchem. In 2008 vertrok ik naar Groningen. Eerst in de wijk Helpman en in 2016 werd het samengevoegd met Groningen Zuid. In deze samengevoegde kerkelijke gemeente werk ik nog steeds. Dit blijf ik ook doen voor 60 procent, 3 dagen in de week. De andere 2 dagen werk ik voor Zorggroep Drenthe. Wat was je motivatie om als geestelijk verzorger bij Zorggroep Drenthe te komen werken? Naast predikant zijn kreeg ik de behoefte om er ook voor anderen te zijn als geestelijk verzorger. Levensvragen bespreken, een luisterend oor bieden. Ik heb de opleiding Klinisch Pastorale vorming gevolgd. Hiermee kan je bij instellingen werken, bijvoorbeeld in de psychiatrie. Toen ik eind december 2019 de vacature zag bij Zorggroep Drenthe waarin ze een geestelijk verzorger vroegen, kon ik mij daar helemaal in vinden. Het is een pioniersfunctie en ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken (ben ook opgegroeid in de Flevopolder…) Graag wil ik mijn steentje bijdragen. Wat kun je betekenen voor ons? Wat is het belang van een geestelijk verzorger? Een zorgmedewerker zorgt voornamelijk voor het fysieke gedeelte, een psycholoog heeft de focus op het gedrag en een maatschappelijk werker is er voor familie van cliënten en de verbanden met de cliënt. Door een geestelijk verzorger aan dit rijtje toe te voegen, geef je de hele mens aandacht. Een geestelijk verzorger is er om levensvragen te bespreken zoals; wat maakt je leven zinvol, wie ben ik, kan je het leven met al z’n beperkingen nog als zinvol ervaren, zijn er rafelige kanten geweest in het leven en hoe nu verder. Het maakt niet uit of je gelovig bent of niet. Ik ben er voor cliënten en hun familie. Ik ben er ook ter ondersteuning van het zorgteam bij zingevingsvragen of verdrietige situaties die samenhangen met cliëntenzorg. Dit kan onder andere door middel van het houden van een moreel beraad. Wat mij enorm aanspreekt is de visie van Machteld Huber. Zij heeft een mooie kijk op wat positieve gezondheid is. Hierin staat niet de ziekte centraal, maar ligt het accent op de mogelijkheden van de mens, het zinvolle van de mens naar voren brengen. Welke wijsheid hebben mensen bijvoorbeeld voor nieuwe generaties door te geven. Geestelijke zorg gaat over zingeving. Sommigen noemen het wel de sterkst gezond makende kracht in het leven. De bron van waaruit mensen leven. Hoe kijken mensen tegen het leven aan, waar kijkt men met dankbaarheid op terug, gevoelsmatig met elkaar praten.

Als men met jou in contact wil komen, hoe kunnen ze jou dan bereiken? Men kan mij bereiken via mijn mailadres: g.timmermans@zorggroepdrenthe.nl of telefonisch via het algemene nummer: 0592-331232. Mijn werkdagen zijn op maandag en donderdag. Medewerkers kunnen mij informeren als een cliënt aangeeft behoefte te hebben aan een gesprek met mij over bijvoorbeeld levensvragen. Vanuit het multidisciplinaire overleg kan de arts mij inschakelen na toestemming van de cliënt Leidinggevenden kunnen mij inschakelen als er behoefte is aan ondersteuning van een team of aan leiding bij het houden van een moreel beraad.

Tineke Terwal vertelt over de cliëntenraad

De Cliëntenraad van Zorggroep Drenthe is op zoek naar enthousiaste leden. Maar wat houdt het werk als lid van de Cliëntenraad in? Wat wordt er van je verwacht en welke rol speel je voor de bewoners en cliënten van Zorggroep Drenthe? Daarover gingen wij in gesprek met Tineke Terwal, gepassioneerd lid en voorzitter van de Lokale Cliëntenraad van Symphonie én lid en secretaris van de Centrale Cliëntenraad.

Wat houdt het werk van de Cliëntenraad in, wat doen zij zoal? Als je in de Cliëntenraad bij Zorggroep Drenthe zit, dan word je gekoppeld aan één van de locaties. Dit zal de locatie zijn waarmee je als lid een connectie hebt. Bijvoorbeeld omdat je daar woont, één van je ouders (of allebei) daar wonen of omdat je er al vrijwilligerswerk doet. Omdat je al regelmatig op die locatie bent, heb je vaak ook al een aardig beeld van wat er op de locatie speelt. Het mooie van de Cliëntenraad is dat je daadwerkelijk mee kunt praten en mee kunt denken over zaken die cliënten raken en daar advies over geven. Er wordt één keer per maand vergaderd met de Lokale Cliëntenraad en de maand daarop zit je met de regiomanagers aan tafel. Iedere locatie van Zorggroep Drenthe heeft een Lokale Cliëntenraad. Een afgevaardigde uit de Lokale Cliëntenraad vertegenwoordigt de Lokale Cliëntenraad in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad praat samen met de Raad van Bestuur over het beleid(sontwikkelingen) ten aanzien van de aspecten wonen, welzijn en zorg voor de gehele organisatie. Wat ik zelf heel prettig en belangrijk vind is dat de Cliëntenraad lid is van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC). Dit is een onafhankelijke partij die je als lid van de Cliëntenraad altijd om advies kunt vragen. Zij behartigen de belangen van de landelijke Cliëntenraden. Eén keer per kwartaal brengen zij een magazine uit waarin veel belangrijke informatie te vinden is, als lid van de Cliëntenraad ontvang je deze automatisch. Het LOC organiseert ook bijeenkomsten en cursussen waar je als lid naar toe kunt, daar worden interessante onderwerpen besproken. Het mooie is dat je daar ook leden uit andere Cliëntenraden ontmoet, zelf vind ik dat erg interessant en leerzaam, je kunt eens een kijkje bij iemand anders in de keuken nemen zeg maar.

'De cliëntenraad staat echt voor de belangen van de bewoners en cliënten en uiteindelijk wil iedereen hetzelfde; goede zorg.'

Kunt u een voorbeeld geven van een onderwerp dat recent aan de orde is geweest? We houden ons bezig met verschillende onderwerpen. We hebben bijvoorbeeld een middag georganiseerd met de plaatselijke brandweer. Zij zijn bij de locatie geweest en hebben verteld over brandveiligheid. Bijvoorbeeld wat je moet doen bij rookontwikkeling en waar je op moet letten om brand te voorkomen.

Waarom bent u zelf bij de Cliëntenraad gegaan? De kwaliteit van de zorg vind ik erg belangrijk. Als buitenstaander zie je andere dingen dan als medewerker en ik was van mening dat ik met mijn ervaring in het bestuur van de gemeenteraad een waardevolle rol kon vervullen in de Cliëntenraad. Iedereen heeft wel een mening over de zorg maar nu ik in de Lokale en Centrale Cliëntenraad zit, heb ik veel kennis opgedaan over de ouderenzorg en begrijp ik zaken beter, ik zie met eigen ogen hoe het daadwerkelijk is.

Wat levert het werk voor de Cliëntenraad u op? Ik vind het echt een verrijking van mijn leven! We hebben als Cliëntenraad adviesrecht en sinds kort ook instemmingsrecht. We hebben dus écht iets in te brengen. Door je werkzaamheden als lid ben je goed op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en wetgeving; ik vind dat erg interessant.

'Doordat je als lid zichtbaar bent op de locatie en weet wat er speelt, hebben de bewoners en cliënten als het ware een stem in de besluitvorming.'

Wat betekent het werk van de Cliëntenraad voor onze bewoners en cliënten? Doordat je als lid zichtbaar bent op de locatie en weet wat er speelt, hebben de bewoners en cliënten als het ware een stem in de besluitvorming. Er zijn bijvoorbeeld cliënten en bewoners die zichzelf niet meer (goed) kunnen uiten en op deze manier kun jij iets voor hen betekenen. Het is ook erg waardevol om bij familie-avonden aanwezig te zijn, zo krijg je een goed beeld van wat er bij families leeft. Dat er een Cliëntenraad is, is belangrijk om te weten voor bewoners, cliënten en medewerkers . De Cliëntenraad staat echt voor de belangen van onze bewoners en cliënten. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde en zorgen wij er samen voor dat onze bewoners en cliënten de juiste zorg en aandacht krijgen. Oproep aan medewerkers: Zie jij als medewerker van Zorggroep Drenthe betrokken bewoners, cliënten, familieleden of vrijwilligers waarvan jij denkt dat zij een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor de Cliëntenraad, dan zouden wij je willen vragen hen op de vacatures binnen onze cliëntenraden te attenderen. Het zijn erg leuke teams waarin de taken goed worden verdeeld. Wij zouden heel graag gemotiveerde leden aan de verschillende teams toevoegen. Kijk vooral ook eens bij de vacature omschrijving op onze website: https://www.zorggroepdrenthe.nl/werken-bij/vacatures