EersteLijnsverblijf-consulent (ELV-consulent)

In deze editie van Thuis! vertelt Janneke Walstra je meer over haar werk als ELV-consulent bij Zorggroep Drenthe.

In september 2017 ben ik begonnen als wijkverpleegkundige in Eelde. Hierbij coördineerde ik de Thuiszorg. Sinds maart 2019 ben ik werkzaam als ELV-consulent. De rol van ELV-consulent (ELV; eerstelijnsverblijf) is relatief nieuw maar door te overleggen en samen te werken hebben we er met elkaar voor kunnen zorgen dat deze rol goed in onze organisatie is neergezet.

In september 2017 ben ik begonnen als wijkverpleegkundige in Eelde. Hierbij coördineerde ik de Thuiszorg. Sinds maart 2019 ben ik werkzaam als ELV-consulent. De rol van ELV-consulent is relatief nieuw maar door te overleggen en samen te werken hebben we er met elkaar voor kunnen zorgen dat deze rol goed in onze organisatie is neergezet. Wat houdt de rol van ELV-consulent in? De ELV-consulent coördineert het gehele ELV-proces binnen Zorggroep Drenthe. Door nauw contact met de teamcoördinatoren en collega’s te onderhouden wordt een zo efficiënt mogelijke en uniforme werkwijze van dit proces nagestreefd. Bij ELV zijn de eisen van de zorgverzekeraars het uitgangspunt, dit omdat ELV een product is dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dat betekent dat aan ELV-zorg andere eisen worden gesteld dan zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) geregeld is. De ELV-consulent kan gevraagd worden om mee te kijken bij complexe zorgvraagstukken of om problemen en knelpunten op te lossen, zowel met zorgteams en cliënten als de betrokken disciplines bij het ELV proces. Een andere rol voor de ELV-consulent is het leggen van contacten met externe partijen, zodat de mogelijkheden van tijdelijke zorg van Zorggroep Drenthe nog meer onder aandacht gebracht worden.

Wanneer komt een cliënt in aanmerking voor ELV? Als een cliënt tijdelijk extra zorg nodig heeft, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid noodzakelijk is. Of als een cliënt tijdelijk niet in staat is om voor zichzelf te zorgen bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of het herstel daarvan of vanwege een medische ingreep.

Maar ook wanneer iemand moet aansterken na een ziekenhuisopname en herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is. Het stellen van de indicatie voor ELV verloopt via de huisarts. De kosten van eerstelijnsverblijf vallen onder de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat er geen eigen bijdrage geldt voor de zorg en diensten tijdens het tijdelijk verblijf. Het kan wel voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht wanneer het eigen risico nog niet (volledig) is gebruikt.

Hoe verloopt het toewerken naar het ontslag van een cliënt? Zodra is gebleken dat de doelen, die de verpleging samen met de cliënt heeft opgesteld, zijn behaald wordt het ontslag gepland. Samen met de cliënt wordt gekeken wat er in de thuissituatie nodig is om weer in de eigen woonomgeving te kunnen wonen. Als het noodzakelijk is dat er ondersteuning van de wijkverpleging geregeld moet worden, dan wordt contact gelegd met de wijkverpleegkundige. Als de cliënt al wijkverpleging had voor de tijdelijke opname bij Zorggroep Drenthe dan wordt contact opgenomen met de eigen wijkverpleegkundige. Anders wordt contact gelegd met de wijkverpleegkundige van Zorggroep Drenthe. Soms is alleen telefonisch overleg voldoende, maar soms komt de wijkverpleegkundige bij de cliënt voor een, zoals we dat noemen, warme overdracht. Voor vragen over ELV is Janneke Walstra van dinsdag t/m vrijdag telefonisch te bereiken via het Centraal Bureau T. 0592 – 33 12 32.


image

Klik op de afbeelding voor meer informatie over Zorghotel Assen.

image

Klik op de afbeelding voor meer informatie over Grand Cafe De Messchen.