'De Verbinding'

Voor de rubriek 'De Verbinding' ontmoeten Ina Suurd en Barbara Versteegen elkaar

In deze editie spreken Ina Suurd (op de foto links) en Barbara Versteegen (op de foto rechts) elkaar over wat hen verbindt in hun verschillende functies binnen Zorggroep Drenthe. Ina werkt als personeelsplanner voor Symphonie en Barbara werkte als regiomanager voor Symphonie, De Wenning, De Noorderkroon en Messchenstaete. Zij nam per 1 maart jl. afscheid van Zorggroep Drenthe. Omdat dit interview ruim voor haar afscheid heeft plaatsgevonden hebben we het alsnog in deze editie opgenomen.

Wat is de verbinding tussen het werk van een personeelsplanner en dat van een regiomanager? Zowel de teamcoördinatoren als de teams spelen een belangrijke rol in 'samen voor een moooie dag!' voor onze bewoners en cliënten. Om die moooie dag voor onze bewoners en cliënten zo mooi mogelijk te maken is het belangrijk dat medewerkers hun werk onder de juiste voorwaarden kunnen doen. Ina en Barbara zijn er dus beiden op gericht om die juiste voorwaarden te kunnen bieden. Ina legt het verschil tussen plannen en roosteren uit. Ze vertelt: ’Eerst plannen, dan roosteren. Hiervoor gebruiken we een speciaal programma (een capaciteitstool). In die capaciteitstool hangt achter elke zorgindicatie van een bewoner of client (ZZp) een andere functiemix. Zo kun je zien welke functies je voor welke bewoners en cliënten kunt inzetten. Als dit goed op orde en inzichtelijk is kun je een rooster maken met de juiste inzet aan uren en de juiste functiemix.’ Zorggroep Drenthe blijft zich continu ontwikkelen, ook met betrekking tot een goede capaciteitsplanning. Zowel bij deze ontwikkeling als bij de uitrol van de capaciteitstool is Ina nauw betrokken geweest. Een goede afstemming van beschikbare medewerkers op de gevraagde zorg en daarmee inzet van medewerkers maakt dat bewoners en cliënten de juiste zorg ontvangen en medewerkers plezier hebben in hun werk. Ina en Barbara vinden dit beiden van groot belang. Wat Ina en Barbara verbindt is dat zij beiden eigen verantwoordelijkheid en samenwerking erg belangrijk vinden. Als de kaders eenmaal duidelijk zijn gaat Ina zelf aan de slag. Ze heeft een korte lijn met Barbara en kan daardoor snel ingrijpen wanneer er signalen of problemen zijn in de bezetting bij Symphonie. Beiden kunnen enorm genieten van medewerkers die initiatiefrijk zijn en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een goede bezetting, bijvoorbeeld het onderling wisselen van diensten zodat de bezetting, maar ook de kwaliteit en deskundigheid daarvan, blijft zoals die was gepland. Die goede bezetting is een belangrijke voorwaarde voor 'samen voor een moooie dag!' voor onze bewoners en cliënten maar ook voor medewerkers. Contact met collega’s en het inzetten van de juiste medewerker op de juiste plaats maakt dat samenwerken hierin zeer belangrijk is; ze hebben daar hele goede ervaringen mee bij Symphonie.

Samenwerken tijdens een pandemie Erg trots zijn Ina en Barbara op de samenwerking tussen en de inzet van medewerkers van Symphonie tijdens de corona-uitbraak. Op een bepaald moment waren er 16 medewerkers op deze locatie ziek. Er ontstond echter geen terneergeslagen sfeer maar juist een sfeer van positiviteit en DOEN! Voor het eerst moest er in Symphonie een beroep gedaan worden op uitzendkrachten. Via een bureau met specifieke ervaring op het gebied van Covid-zorg zijn er mensen ingezet. Iedereen heeft van deze externe medewerkers kunnen leren. Ook de vaste medewerkers van Symphonie zetten alle zeilen bij waar nodig. Zij gaven advies, bemoediging, draaiden zonder mopperen lange diensten en werkten op alle afdelingen veel meer samen dan voorheen.

Die samenwerking is er overigens nog steeds. Ina merkt dat medewerkers haar ook steeds beter weten te vinden. Tijdens de corona-uitbraak is eens temeer gebleken dat niet alleen de techniek een goed functioneren van een personeelsplanner bepaalt. Door het bieden van een luisterend oor en bemoediging ontstond er wederzijds begrip en zijn medewerker en planner beiden bereid een stapje meer te doen wanneer dat nodig is. We staan er samen voor!

Ina heeft deze periode als zeer bijzonder ervaren: ‘Voor het eerst in mijn loopbaan van 39 jaar bij Symphonie werd er een beroep gedaan op uitzendkrachten. Dat is best bijzonder voor een locatie van Zorggroep Drenthe. Medewerkers moesten soms hun verhaal kwijt, het was niet niks waar ze voor stonden. Omdat er onder medewerkers veel uitval was door ziekte of verplichte quarantaine waren er soms dagelijks veranderingen in het rooster. Daardoor had ik veel contact met medewerkers, ik ken ze bijna allemaal. Op die momenten kon ik echt een luisterend oor bieden. Ondanks corona is de ontwikkeling bij Symphonie toch verder gegaan; het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is in gebruik genomen, Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV’ers) en werkbegeleiders zijn opnieuw benoemd en de functie van zorgbegeleidingsassistent krijgt steeds meer vorm. Symphonie heeft nog meer zorgbegeleidingsassistenten nodig maar we merken nu al dat deze medewerkers zorgen voor rust en dat ze een goede invloed hebben op het welbevinden van bewoners en cliënten. Ina is ook trots op haar collega’s van het personeelsplanbureau. ‘We zijn dichter bij elkaar gekomen, ondanks het vele thuiswerken. We zijn er voor elkaar en kunnen bij elkaar en onze leidinggevende terecht’, aldus Ina. Ze kijkt uit naar de oplevering van de verbouwing van Symphonie en ze hoopt op een spetterend openingsfeest zonder anderhalve meter afstand.

Blijf de humor zien! Een nieuwe medewerker vroeg laatst om hulp: Hij kon een bepaalde bewoner niet vinden voor een behandeling; ‘Weten jullie misschien waar mw. Else van der Laan (‘Else van der Laanhuis is de oude naam van locatie Symphonie. Red.’) ligt? Ik zie geen zorgplan, geen appartement nummer… hoe kan dit?’. Er valt dus ook nog wel wat te lachen bij Symphonie. De humor blijven zien en onszelf met een korreltje zout nemen, dat is voor ons een sport. Tuurlijk is het soms een uitdaging maar het is zeker iets wat we als tip van de week aan iedereen willen meegeven!

Barbara neemt afscheid van Zorggroep Drenthe Barbara gaat binnenkort dichter bij huis werken en neemt daarmee afscheid van Zorggroep Drenthe. ‘Na een aantal jaren met veel plezier regiomanager te zijn geweest voor Zorggroep Drenthe heb ik op 1 maart jl. de organisatie verlaten. Ik blijf in de ouderenzorg maar heb ervoor gekozen om dichter bij huis te gaan werken. In mijn nieuwe uitdaging als directeur Wonen & Leven bij een grote ouderenzorgorganisatie neem ik de mooie herinneringen aan jullie en aan Zorggroep Drenthe mee; Samen voor een moooie dag! is voor mij een enorm inspirerend vergezicht en ik blijf mij daar, ook al is het op een andere plek, vol voor inzetten’, aldus Barbara.