De kracht van samenwerken

Een interview met Joost Koobs en Fokelina Zoelman

In dit artikel laten we graag zien hoe we binnen Zorggroep Drenthe omgaan met 'de kracht van samenwerken'. Door de krachten van verschillende disciplines te bundelen ontstaan er mooie initiatieven. Dit keer zijn we in De Wenning, waar een mooie samenwerking plaatsvindt tussen een zorgmedewerker en een facilitair medewerker (vanuit de huishouding) in de ochtendzorg. Over deze mooie samenwerking spraken we met Joost Koobs, toentertijd teamcoach facilitair, en Fokelina Zoelman, teamcoördinator zorg.

Wat houdt deze bijzondere samenwerking in? In de ochtenduren, van 08:00 tot 10:00 uur, werken een zorgmedewerker en een facilitair medewerker samen. Bij aanvang van de dienst is er overleg tussen beide partijen waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan. In het kort komt het erop neer dat de facilitair medewerker een aantal niet-zorg-gerelateerde taken van de zorgmedewerker overneemt nadat de zorgtaken zijn uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het ontbijt klaar maken, de was-verzorging, eventueel de krant ophalen, het bed opmaken, prullenbakken legen en de afwas doen. Hierdoor kan de zorgmedewerker zich veel meer focussen op alle zorg-gerelateerde taken. Op deze manier creëer je een mooie functiemix en plaats je de juiste medewerker op de juiste plek! Om deze functiemix mogelijk te maken is het aantal zorguren minder geworden en zijn de uren van de medewerkers facilitair uitgebreid.

Wat levert dit de medewerkers en de bewoners en cliënten op? Het oorspronkelijke doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit van zorg en het verbinden van de verschillende disciplines. Voor bewoners en cliënten is het erg waardevol. Er is meer rust en meer tijd voor persoonlijke aandacht. Voor de facilitair medewerker is het een uitbreiding op de dagelijkse werkzaamheden zoals zij die voorheen uitvoerden. De medewerkers ervaren het als heel prettig. Er is door deze manier van werken een ander contact met bewoners en cliënten mogelijk. Voor de zorgmedewerker betekent dit dat er meer rust is tijdens de ochtendzorg. Hierdoor blijft er meer tijd over om eerder op de dag contact met huisartsen op te nemen, dossiers bij te werken, etc. Kortom; een win-win situatie, waarbij er voor de medewerkers meer begrip is voor elkaars werk wat de samenwerking en de onderlinge band alleen maar kan versterken. Zo gaan we samen voor een moooie dag!

Hoe is deze samenwerking ontstaan? Een medewerker in De Wenning, die de opleiding ‘verzorgende-IG’ volgde, zocht een onderwerp voor haar afstudeerproject. Zij heeft toen van de teamcoaches* de opdracht gekregen om deze samenwerking in gang te zetten en heeft hiervoor een werkgroep opgestart. Hierin zaten naast de betreffende medewerker: een facilitair medewerker, een verpleegkundige en beide teamcoaches. Nadat alles op papier stond, is er een pilot gedraaid. Hierop waren de reacties van zowel medewerkers als bewoners en cliënten positief en men is in januari vorig jaar ’echt‘ van start gegaan.

Wat is het sleutelwoord tot dit succes? COMMUNICATIE! Alles staat en valt met goede communicatie. Daarom is er altijd voorafgaand aan de dienst (we noemen deze dienst ’zorgondersteuning‘) en na afloop een korte mondelinge overdracht. Geen dag is hetzelfde en daarom zal er altijd goede communicatie nodig zijn. Zowel voor, tijdens als na de dienst! Voor De Wenning is dit een succesvolle verandering. De dienst ‘zorgondersteuning‘ staat vast ingeroosterd en levert op deze manier structuur én een positieve bijdrage aan ‘een moooie dag’ voor zowel de bewoners en cliënten als de medewerkers! * Ten tijde van het ontstaan van de samenwerking waren teamcoaches betrokken bij de ontwikkelingen. Inmiddels is de functie van teamcoach vervangen voor teamcoördinator.