Binnen bij
Zorggroep Drenthe

In deze rubriek is te lezen wat er allemaal
binnen Zorggroep Drenthe gebeurt!

Nieuwjaarsbijeenkomst 2021

Vrijdag 22 januari jl. vond de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van Zorggroep Drenthe plaats. Dit jaar niet fysiek, maar digitaal in de vorm van een livestream. Lex Smetsers, raad van bestuur, blikte tijdens deze bijeenkomst terug op het bewogen jaar 2020 en keek vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Alle locaties van Zorggroep Drenthe kwamen aan bod door middel van vooraf opgenomen video's. Medewerkers, vrijwilligers, bewoners en cliënten keken vanuit huis en verschillende woonzorglocaties naar de livestream. Ook werd er tijdens de livestream via een videoverbinding contact gelegd met de studenten in Indonesië die vorig jaar af zouden reizen naar Nederland voor een studieproject bij Zorggroep Drenthe. Zij konden vanwege corona helaas nog niet naar Nederland komen. Toch blijft de wens vanuit zowel Zorggroep Drenthe als de studenten om deze samenwerking alsnog invulling te geven wanneer de coronamaatregelen dit toelaten. Het was erg indrukwekkend om te zien en horen hoe goed de studenten de Nederlandse taal al beheersen. Chapeau!

Heb je de Nieuwjaarsbijeenkomst gemist en heb je nog niet terug kunnen kijken? In D’rBij van 25 januari jl. vind je de link naar de herhaling.

Technologie en Zorg Academie Drenthe gestart

In februari 2021 is in Drenthe de Technologie en Zorg Academie (TZA) van start gegaan. De TZA Drenthe is een samenwerkingsverband tussen scholen voor mbo en hbo, instellingen voor zorg, welzijn en wonen en gemeenten in Drenthe. Zorggroep Drenthe heeft zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband en ziet deze samenwerking als een logisch vervolg op de 'verwonderteams', een initiatief dat in maart 2020 is gestart bij Zorggroep Drenthe in samenwerking met het Drenthe College.

Nóg meer persoonlijke aandacht voor cliënten door inzet zorgbegeleidingsassistenten

Zorggroep Drenthe investeert in de inzet van zorgbegeleidingsassistenten. Er vond een in- en externe werving- en selectieprocedure plaats. Met de inzet van deze nieuwe collega’s wil Zorggroep Drenthe nóg meer persoonlijke aandacht aan cliënten geven. De zorgbegeleidingsassistenten werken in de verschillende huiskamers van De Vijverhof, Symphonie, Spectrum en Mozaiek. Zij spelen samen met cliënten bijvoorbeeld een spelletje, lezen de krant, helpen bij de maaltijden en ondersteunen cliënten bij huishoudelijke werkzaamheden. Alles is erop gericht dat de cliënten zo lang mogelijk zélf de eigen regie kunnen houden, een huiselijke sfeer ervaren en het gevoel hebben dat ze wéderom een zinvolle en leuke dag hebben gehad. Zo gaan we ‘Samen voor een moooie dag!’. In totaal zijn inmiddels al 40 zorgbegeleidingsassistenten gestart.

Radio Remember: dé belevingsradio voor ouderen met dementie

Muziek kan een drager zijn van herinneringen en emoties. In onze jeugd en vroege volwassenheid ontwikkelen we onze persoonlijke muzieksmaak. Voor mensen met dementie, meestal 80-plussers, is dat ruim zestig jaar geleden. Voor hen is er nu een online muziekstation dat muziek uit die periode draait: Radio Remember. Radio Remember bij Zorggroep Drenthe Sinds januari beschikt iedere locatie over meerdere radio's van Radio Remember. Op deze manier willen we bewoners en cliënten met dementie oude herinneringen en gevoelens van vroeger laten herbeleven en daarmee de kwaliteit van leven verhogen. De afgelopen periode werd er regelmatig meegezongen en gedanst op diverse locaties. Bewoners en cliënten leven op bij het horen van oude, bekende nummers en genieten hier zichtbaar van. Muziek aangepast aan dagritme De muziekprogrammering van Radio Remember is gekoppeld aan het dagritme. Het is een online radiostation dat elke dag van 08.00 uur tot 22.00 uur muziek draait die gericht is op ouderen met dementie. In de vroege ochtend is de muziek kalm van aard (easy listening, klassieke pianomuziek) terwijl de muziek rond koffietijd wat pittiger kan zijn. Op de zondagochtend is de programmering verder aangepast en kan er naar psalmen & gezangen en kerkelijke muziek geluisterd worden.

De muziek die gespeeld wordt komt uit de mid-jaren '50, beginjaren '60, met uitschieters naar beginjaren '70. Na de kalme muziek van de vroege ochtend is de muziek ‘s ochtends en 's middags vrolijk en opgewekt (amusement, country en rock 'n roll) en in de avonduren is er ruimte voor jazz, bossa en chanson.

Twee keer per dag wordt het programma 'Muziek Vitaminen' uitgezonden. Dit is een interactief programma dat geschikt is om samen met een familielid, bewoner of cliënt te beluisteren. Elk liedje wordt voorafgegaan door een warme stem die de luisteraars vraagt naar een specifieke gebeurtenis of een herinnering aan vroeger. Elk liedje dat in 'Muziek Vitaminen' voorbij komt spoort aan tot interactie en dialoog. Wil je meer weten? Kijk op www.radio-remember.nl

Professionele Adviesraad

Graag stellen wij ons aan je voor! Sinds eind 2020 mogen wij een rol vervullen binnen de Professionele Adviesraad (PAR) van Zorggroep Drenthe. Wie zijn wij dan precies? De PAR bestaat op dit moment uit Janneke Walstra (ELV consulent), Elien Pelgrim (teamcoördinator wijkverpleging), Fleur van Giersbergen (projectmedewerker WMO), Alice Veenhuizen (teamcoördinator zorg in De Noorderkroon) en Iris Meilof (HR adviseur).

Het doel van de PAR is om vanuit een beroepsinhoudelijke gedachte advies te geven aan de raad van bestuur om de kwaliteit van zorg te waarborgen en, waar nodig, te verbeteren. Daarnaast wil de PAR een bijdrage leveren aan het (zorg)beleid binnen de organisatie. Hierdoor wil de PAR bijdragen aan een optimale aansluiting tussen de verzorging, verpleging en paramedici en de dagelijkse praktijk. De PAR staat op dit moment nog in de kinderschoenen en door de beperkingen als gevolg van het coronavirus vergaderen we voornamelijk digitaal met elkaar. Om je alvast een beetje kennis te laten maken met ons hebben we tijdens een van onze vergaderingen een foto gemaakt.

Wij hebben ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. We kijken ernaar uit de PAR binnen Zorggroep Drenthe goed op te starten en verder vorm te geven. Hopelijk kunnen wij je in dit nieuwe jaar een keer op één van de locaties treffen. Tot snel! Namens de Professionele Adviesraad Zorggroep Drenthe, Janneke Walstra, Elien Pelgrim, Fleur van Giersbergen, Alice Veenhuizen en Iris Meilof

Op de foto v.l.n.r. Janneke Walstra, Elien Pelgrim, Fleur van Giersbergen, Alice Veenhuizen en Iris Meilof

Geen woorden maar beelden

Hoewel Galerie Mozaiek nog niet open is voor bezoekers van buitenaf hangt onze galerie toch vol met prachtige werken en zijn er beelden te zien. Wij zijn blij dat wij bewoners, cliënten en hun bezoekers in deze tijd wat afleiding kunnen bieden met deze expositie. Zij kunnen genieten van de expositie 'Geen woorden maar beelden' van atelier Herenplaats uit Rotterdam. Voor deze expositie zocht de Herenplaats de samenwerking op met atelier De Wijde Doelen (Utrecht) en Sherpa (Baarn).

Tip de redactie!

Binnen Zorggroep Drenthe gebeurt van alles. Om een ieder hier een beeld van te geven, besteden wij hier in 'Thuis!' aandacht aan. Tips zijn van harte welkom, dus is er iets leuks gebeurd binnen je locatie, afdeling of team?

Stuur je tekst en beeldmateriaal naar: redactie@zorggroepdrenthe.nl