Editie 14 - juni 2019

THUIS!
Bij Zorggroep Drenthe


03 Van de afdelingen, teams en
locaties


04 Jubilea


05 De verbinding


06 Waardigheid en trots


07 Het recept


08 Wie ben ik?


09 Binnen bij Zorggroep Drenthe


10 Personeelsvereniging