Nieuws van onze afdelingen,
teams en locaties!

Van de afdeling I&I

Privacy, onze zorg!

Om veilig te kunnen inloggen op ons bedrijfsnetwerk wordt een gebruikersnaam en wachtwoord voor je aangemaakt. Deze gebruik je om in te loggen. Het is erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je wachtwoorden. Je wilt immers niet dat iemand anders jouw gegevens onder ogen krijgt.

Een wachtwoord is de 'sleutel' tot onze bedrijfsgegevens, denk hierbij aan je eigen gegevens zoals die in Youforce staan maar ook aan de gegevens van jouw cliënten in het zorgdossier. Een wachtwoord zorgt ervoor dat alleen jij bij jouw gegevens kunt. Het is zeer belangrijk om een wachtwoord te hebben dat 'veilig' is. Als iemand anders je wachtwoord zou raden, bijvoorbeeld een hacker, dan kan hij bij jouw gegevens en van alles wijzigen, stelen en/of openbaar maken en dat wil je natuurlijk niet. Wanneer je een gebruikersnaam en wachtwoord toegekend krijgt is het verstandig dit wachtwoord direct daarna te wijzigen. Wanneer je het wachtwoord wijzigt, doe dat dan verstandig. In dit artikel lees je hoe.

Een te makkelijk wachtwoord

Veel mensen houden niet zo van wachtwoorden en daarom kiezen ze een heel eenvoudig wachtwoord. Denk aan de naam van een huisdier, kind of partner. Of een geboortedatum of eenvoudige cijferreeks. Elk jaar houden deskundigen bij welke wachtwoorden het gemakkelijkst te raden zijn door een ander en welke wachtwoorden mensen zelf het meest kiezen. Vorig jaar waren de slechtste wachtwoorden woorden en combinaties als 'wachtwoord', '123456', 'abc123', '11111' en '123123'.

Het is logisch dat mensen dit soort wachtwoorden kiezen want ze zijn gemakkelijk te onthouden. Maar veilig is het niet. Een computercrimineel die probeert in accounts van andere mensen binnen te komen, zal altijd eerst de veelgebruikte wachtwoorden proberen.

Slechts één wachtwoord

Het is verleidelijk om voor zo veel mogelijk websites en diensten hetzelfde wachtwoord te kiezen. Je hoeft dan niet zo veel te onthouden. Toch is het niet verstandig: mocht dit ene wachtwoord bekend raken, dan kunnen andere mensen ook bij je andere accounts inbreken. Kwaadwillenden zetten wel eens nep-websites op met als enige doel om je te verleiden een wachtwoord in te geven. Dan weten ze vaak meteen je toegangscodes tot veel meer sites.

Een wachtwoord laten opslaan

De meeste internetprogramma's bieden de mogelijkheid om wachtwoorden op te slaan. Dat lijkt handig, maar is het niet altijd. Het betekent namelijk dat iedereen die met jouw computer deze sites bezoekt, meteen 'als jou' wordt ingelogd. Ook vergeten veel mensen uit te loggen als ze een dienst of site hebben gebruikt. De gebruiker na jou zou dan 'als jou' de site kunnen gebruiken. Log dus altijd uit.

Je wachtwoord opslaan is alleen handig als je de enige gebruiker van de computer bent. Als er meer mensen van een computer gebruikmaken, is dit alleen verstandig om te doen wanneer elke gebruiker een eigen gebruikersaccount heeft.

In de volgende editie van Thuis! gaan we verder over phishing, het kiezen van een goed wachtwoord en het bewaren van wachtwoorden. Wil je meer informatie over wachtwoordbeleid, het kiezen van wachtwoorden en het omgaan met wachtwoorden? Neem dan contact op met: servicedesk@zorggroepdrenthe.nl


Auke Meijer, functionaris gegevensbescherming

Hoofd Informatiemanagement & ICT

Franca Roeleven
&
Barbara Versteegen

De regiomanagers

van Zorggroep Drenthe


Met ingang van 1 februari jl. zijn Franca Roeleven en Barbara Versteegen aangesteld als regiomanagers van Zorggroep Drenthe. Franca en Barbara geven graag leiding aan doorontwikkeling en zorgvernieuwing vanuit de visie dat ouderen het perspectief op een zinvolle levensfase weer kunnen ervaren als er een goede
samenwerking is met bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. De verbinding hierin is van groot belang. Alleen op deze manier kan de beste zorg worden gegeven voor de cliënt. De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de locaties in een bepaalde regio. Je zult Franca of Barbara regelmatig op de locaties tegenkomen.


Franca Roeleven
Franca is regiomanager van de locaties De Vijverhof (Assen), De Amstel (Assen), Mozaiek (Zuidlaren) en Spectrum (Beilen). Ze is sinds augustus 2018 werkzaam bij Zorggroep Drenthe. Daarvoor heeft Franca verschillende managementfuncties gehad en de laatste bij een zorgorganisatie voor ouderen in Friesland.
Franca ziet de functie van regiomanager als een geweldige baan, waarin alles samenkomt wat zij tot nu toe in haar loopbaan heeft gedaan. Afgelopen half jaar heeft Franca met medewerkers en vrijwilligers in verschillende locaties van Zorggroep Drenthe gesproken en samengewerkt. Of medewerkers nu in de zorg, welzijn, facilitaire of ondersteunende dienst werken, opvallend voor haar is de betrokkenheid voor goede zorg en welzijn met de cliënt als uitgangspunt. Het is wat een ieder verbindt om hieraan betekenis te geven.


Barbara Versteegen
Barbara is verantwoordelijk voor de locaties Symphonie (Eelde), De Noorderkroon (Roden), De Wenning (Rolde) en Messchenstaete (Assen). Barbara is sinds november 2018 werkzaam bij Zorggroep Drenthe. Sinds 2002 heeft zij functies op hoger-management en directieniveau bekleed bij zorgorganisaties voor ouderen in Gelderland. Passie voor de zorg gecombineerd met maatschappelijke betrokkenheid is het ankerpunt waarmee Barbara de functie van regiomanager vorm en inhoud wil gaan geven. Zij is als oud zorgprofessional en opleider een ondernemend en innovatief manager, ervaren met complexe verandertrajecten en met het gestaag voortbouwen aan een bestendige koers.

De Ondernemingsraad

Ondernemingsraad Zorggroep Drenthe, we doen het samen met jullie!

Sinds de komst van onze nieuwe bestuurder, in juli 2018, zijn er veel veranderingen geweest binnen Zorggroep Drenthe en net als voor velen van ons bracht dat ook voor de OR veranderingen met zich mee. Ook binnen de OR is er mede daardoor een aantal dingen veranderd. We zijn inmiddels een enthousiaste OR met 11 leden die elke drie weken vergaderen en veel worden betrokken bij het Zorggroep Drenthe van nu.

We willen graag van jullie weten hoe jullie de OR zien en of jullie het misschien leuk vinden om te helpen de lijnen wat korter te maken tussen OR en achterban.

Verkiezingen

Binnenkort worden er verkiezingen gehouden om de OR nog iets sterker te maken, maar daar komen we nog uitgebreider op terug.

Ook zijn we op zoek naar collega’s die op de werkvloer in alle disciplines als “contactpersoon” willen fungeren. Denk er eens alvast eens over na, het is namelijk erg leuk om betrokken te zijn bij de organisatie en voor zelfontwikkeling. De OR is via de mail te bereiken op or@zorggroepdrenthe.nl


Even voorstellen..

Mijn naam is Pieter Stigter. Sinds eind maart jl. ben ik als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan Zorggroep Drenthe.

De geneeskundestudie en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde heb ik gevolgd in Groningen. Binnen de ouderengeneeskunde heb ik bijzondere interesse voor de zorg voor mensen met dementie, voor ouderenpsychiatrie en voor medische ethiek, palliatieve zorg en besluitvorming rond het levenseinde. Ik ben werkzaam op locatie Symphonie, maar ik zal natuurlijk ook in voorkomende gevallen waarnemen op de andere locaties van Zorggroep Drenthe.

Verbouwing Symphonie in volle gang

De verbouwing van locatie Symphonie in Eelde is in volle gang! In januari 2019 is de grote renovatie gestart, op alle verdiepingen worden werkzaamheden verricht, met de nadruk op de begane grond en de eerste verdieping.

De verbouwing is begonnen op de eerste verdieping, waarbij de kantoren zijn aangepast in eerstelijnsverblijf (ELV) kamers, deze zijn al bijna klaar! De kantoren die opgeofferd zijn op de eerste etage komen na de zomervakantie weer terug op de begane grond op de plaats waar de afwaskeuken was.


Momenteel wordt op de begane grond onze nieuwe groot keuken gerealiseerd bij het restaurant, verwachting is dat deze begin juli a.s. geplaatst wordt en in gebruik genomen wordt. Plaats van de huidige groot keuken wordt na de bouwvak aangepakt, hier wordt een recreatiezaal van gemaakt.

De bestaande huiskamer op de eerste etage wordt ook verbouwd. Deze wordt volledig aangepakt van leidingwerk tot vloer.

Aannemer Paas B.V. zal in 2020 klaar zijn met de verbouwing.