Binnen bij
Zorggroep Drenthe

In deze rubriek is te lezen wat er allemaal
binnen Zorggroep Drenthe gebeurt!

De Wondertelefoon

Bij Mozaiek kunnen cliënten sinds kort in de huiskamers gebruik maken van de Wondertelefoon. Met de Wondertelefoon gaan zij terug in de tijd met herkenbare liedjes van o.a. Toon Hermans, Wim Zonneveld en Dorus.

Reizende expositie Sake Elzinga

Met trots konden wij begin januari melden dat de succesvolle expositie 'Kracht van Binnenuit' welke onderdeel was van het jubileum van Zorggroep Drenthe, zou gaan reizen langs een aantal locaties van Zorggroep Drenthe! Inmiddels is daarvan de tweede expositie geopend, lees daarover verderop meer.

Stamppotbuffet in Mozaiek

Op vrijdag 24 januari jl. werd het Atrium van Mozaiek veranderd in een gezellig restaurant. Bewoners van de Binnen- en Buitentuin (de verpleegafdelingen) schoven met hun familie aan voor een stamppotbuffet.

Expositie van Jaap Plomp en Jannie Pol in De Wenning

In De Wenning is tot en met eind april een expositie te bewonderen van de schildermaatjes Jaap Plomp en Jannie Pol. Beide hebben een heel eigen stijl ontwikkeld in de loop der jaren.

Samenwerkingsovereenkomst met de Brilbus en Beter Horen

Zorggroep Drenthe is per 1 januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst met De Brilbus en Beter Horen aangegaan. Met deze overeenkomst zorgen wij er voor dat een gekwalificeerde opticien en audicien eenvoudig toegankelijk zijn voor al onze bewoners en cliënten. Vanzelfsprekend staat het bewoners en cliënten vrij om gebruik te (blijven) maken van hun eigen opticien en/of audicien. De data voor de spreekuren zijn inmiddels vastgesteld voor het hele jaar en zijn kenbaar gemaakt op de locaties.

Zorggroep Drenthe verwelkomt nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een nieuw lid. Per 1 januari 2020 is de heer André Enter toegetreden tot de raad. Vanaf dat moment is hij ook voorzitter van de RvT-commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op woensdag 22 januari jl. vond de nieuwjaarsbijeenkomst van Zorggroep Drenthe plaats in De Vijverhof.

Na een terugblik op 2019 en een korte vooruitblik op 2020 door Lex Smetsers bood de bijeenkomst plaats voor de heropening van het bruin café in De Vijverhof.

Er waren bewoners, vrijwilligers en een vaste gast aanwezig voor de officiële opening van ‘De Blaffende Vis’. Door papier van de ramen te scheuren werden de nieuwe naam en het logo onthuld. Het vernieuwde interieur weerspiegelt de naam van het café.

De missie van het Opleidingscentrum

Het Opleidingscentrum van Zorggroep Drenthe maakt onderdeel uit van HRM met René van der Wal als leidinggevende. Het centrum heeft als missie; ruimte creëren voor scholing. De komende jaren wil het een impuls geven aan het leren en ontwikkelen binnen Zorggroep Drenthe. De doelstelling is om ruimte creëren voor scholing, ontwikkeling, samenwerking en eigen initiatieven die medewerkers helpen groeien. Jullie als medewerkers helpen op jullie beurt de organisatie te groeien!


Het Opleidingscentrum kent per 1 januari 2020 de volgende functionarissen:

4 praktijkexperts met, vooralsnog, de hieronder genoemde aandachtsgebieden. De komende tijd wordt onderzocht hoe de inzet en dienstverlening van de praktijkexpert er uit moet gaan zien. De input hiervoor wordt opgehaald bij de regiomanagers en de teamcoaches van de locaties.

Spectrum en Thuiszorg Beilen

Joke Visscher

De Wenning, De Noorderkroon, Symphonie, Thuiszorg Eelde en Roden

Wilma Dries

De Vijverhof, Mozaïek en Thuiszorg Zuidlaren

Alja Miedema

De Vijverhof, De Amstel en Thuiszorg Amstel

Anita van der Bend


Praktijkbegeleider voor de begeleiding van de niveau I en II studenten en de CAS collega’s: Gery Wasse

Administratief ondersteuner: Anneke Hansma

Adviseur Leren & Ontwikkelen: Norina Calkhoven

Wij hebben er veel zin in en houden jullie het komende jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen die worden ingezet!

Opening expositie ‘Kracht van Binnenuit’ bij De Vijverhof en De Wenning

De expositie ‘Kracht van Binnenuit’ van Sake Elzinga was een onderdeel van de viering van het 25-jarig jubileum van Zorggroep Drenthe. ‘Kracht van Binnenuit’ laat zien wie de bewoners van Zorggroep Drenthe zijn. “Dierbaar, zijn voor mij de ontmoetingen met de bewoners. Onvergetelijk, de op foto vastgelegde momenten op een dag van de bewoners. Overweldigend, hun dierbaren, liefde en passie. Levenskracht, dat stralen bewoners van Zorggroep Drenthe uit”, aldus Sake Elzinga.

Wij laten deze expositie graag reizen langs de locaties waar de geportretteerden wonen en waar zij geportretteerd zijn. Het spits werd afgebeten door De Vijverhof op 7 januari jl. De expositie is ongeveer 5 weken per locatie te zien en was een groot succes in De Vijverhof. Op 6 februari jl. werd de expositie in De Wenning geopend door de geportretteerde bewoners.

Heb jij de expositie nog niet gezien of wil je hem graag nog eens bekijken?
Hieronder vind je de data waarop de expositie op de andere locaties te zien zal zijn.

De Wenning - Donderdag 6 februari tot zondag 8 maart

Spectrum - Donderdag 12 maart tot zondag 19 april

De Noorderkroon - Donderdag 23 april tot maandag 25 mei

Symphonie - Donderdag 28 mei tot maandag 29 juni


Tip de redactie!

Binnen de locaties van Zorggroep Drenthe worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Om een ieder hier een beeld van te geven, besteden wij hier in 'Thuis!' aandacht aan. Tips zijn van harte welkom, dus is er iets leuks gebeurd binnen je locatie, afdeling of team?

Stuur je tekst en beeldmateriaal naar: redactie@zorggroepdrenthe.nl