'De Verbinding'

Voor de rubriek 'De Verbinding' ontmoeten Henk Haandrikman en Janna Hogenberg elkaar

Janna Hogenberg werkt sinds augustus 2001 bij Zorggroep Drenthe en Henk Haandrikman sinds februari 2003 (beiden zijn gestart bij Stichting Zorg- en Dienstverlening ’94), in tegenstelling tot Henk heeft Janna al veel verschillende functies bij verschillende locaties binnen Zorggroep Drenthe uitgevoerd, hierover later meer.


Het beroep als verzorgende heeft Janna meegekregen van haar twee oudste zusters welke ook beiden in de zorg werkten. Als zevende kind van totaal negen kinderen, waarvan naast Janna alleen de eerste twee (een tweeling) meisjes zijn, is Janna’s enthousiasme voor een baan in de zorg door haar beide zusters aangewakkerd. Zodoende is Janna ook in de zorg beland, waar ze tot aan de dag van vandaag geen spijt van heeft gehad. Henk heeft de techniekkant van zijn vader meegekregen, al jong was hij bezig met techniek en hij ging zaterdags mee op de 'klus'.


Na de lagere school kregen Janna en Henk beiden het advies om de vervolgopleiding MAVO/HAVO te volgen, maar zowel Janna als Henk heeft destijds voor het beroepsonderwijs gekozen. Janna ging naar de Huishoudschool en Henk naar de Technische school. Vanuit de Huishoudschool heeft Janna in Appingedam - waar haar beide zusters in de zorg werkten - enige tijd vakantiewerk gedaan. Hierna is ze in maart 1978 in De Horst te Emmen met de tweejarige opleiding verzorgende IG gestart (de voorloper van de huidige BBL opleiding, werken en leren). Om te mogen starten aan de opleiding moest Janna wel het ouderlijk huis verlaten want de opleiding was geheel intern. Daarnaast heeft Janna diverse opleidingen gevolgd om als leidinggevende in de zorg te kunnen werken. Bijvoorbeeld de opleiding Midden Management aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Henk heeft na de Technische school de Middelbare Technische School afgerond en is in september 1984 gaan werken bij een bedrijf in de Bouw- en Installatietechniek AM, te Assen. Sindsdien heeft hij vele avondopleidingen in het vakgebied gevolgd.

Samen voor een moooie dag!

Janna heeft vanaf maart 1978 tot augustus 2001 gewerkt bij De Horst in verschillende functies, waarvan de laatste jaren als leidinggevende op een jongerenafdeling met niet aangeboren hersenletsel. Vanaf augustus 2001 werkt zij bij Zorggroep Drenthe waar zij is gestart als teamleidster bij De Wester Es (nu Spectrum) te Beilen. Om dichter bij het werk te wonen verhuist Janna met haar huisgenoot van Emmen naar Beilen. Redelijk snel na de verhuizing wordt Janna gevraagd om naast haar werk in De Wester Es ook in De Wenning te Rolde de teamleiding te assisteren, wat er uiteindelijk toe leidt dat Janna volledig in Rolde komt te werken. De volgende stap voor Janna was dat naast de werkzaamheden in De Wenning, zij ook werkzaam werd als locatieverantwoordelijke op De Uiterton te Vlieland (voormalig locatie van Zorggroep Drenthe) voor één dag in de week. Het werk als locatieverantwoordelijke beviel Janna goed, want van Teamleiding bij De Wenning werd Janna locatieverantwoordelijke bij De Vijverhof te Assen, en daarnaast bleef De Uiterton ook haar verantwoordelijkheid. De Uiterton heeft Janna zo’n twee jaar met plezier gedaan. Daarna werd de Uiterton bij iemand anders ondergebracht en bleef Janna tot eind 2015 locatiemanager/zorgmanager op De Vijverhof. De organisatie koos er toen voor om te gaan werken met ondernemerschap. Gevolg was dat de locatieverantwoordelijken werd gevraagd om “ondernemer” te worden, iets dat een totaal andere werkwijze vereiste. Janna heeft toen aangegeven dat haar hart in de zorg ligt, hierdoor is zij gevraagd om als zorgmanager in Mozaiek te Zuidlaren te gaan werken. Na de renovatie van Mozaiek is de locatie gestart met nieuwe teams en routes, tot op heden werkt Janna met heel veel plezier als teamleider zorg in Zuidlaren. Bij Mozaiek werken ze gezamenlijk aan 'Samen voor een moooie dag!' voor zowel cliënten als medewerkers.

Henk heeft van september 1984 tot februari 2003 gewerkt bij Bouw- en Installatietechniek AM en is hierbij in alle aspecten van de bouw- en installatietechniek werkzaam geweest. In februari 2003 is hij gestart bij Zorggroep Drenthe als medewerker Technische Dienst bij de Technische Dienst Centraal, waarbij hij op alle locaties werkzaamheden uitvoerde. Vanaf juli 2004 is Henk Hoofd Technische Dienst bij Zorggroep Drenthe, en de functienaam is onlangs aangepast naar Hoofd Bouw, Onderhoud en Techniek.


Bovenstaande geeft weer dat zowel Janna als Henk gedurende hun loopbaan elk bij twee werkgevers is dienst zijn geweest. Henk en Janna zijn allebei zeer loyaal aan Zorggroep Drenthe en zij zijn trots op de koerswijziging/veranderingen die het laatste jaar zijn doorgevoerd. Veranderingen waarin we fouten mogen maken, discussies mogen worden gevoerd en we met z’n allen werken aan de stip op de horizon, met alle disciplines op de locaties samenwerken om voor de cliënten en medewerkers te gaan voor: 'Samen voor een moooie dag!'.


Janna woont samen met Géke Martien en hun twee honden in Beilen. Dagelijks wandelt zij met de honden en buurtgenoten een route van c.a. 5 km en in het weekend gaat Janna samen met een goede vriend en 3 honden naar het bos. Janna is secretaris van de actieve buurtvereniging De Hennekampen (96 huishoudens). Zij organiseren o.a. zeskamp, een jaarlijkse BBQ, bloemschikken, klootschieten en meer. Net als bij iedereen thuis moet er af en toe geklust worden, Janna draait ook hier haar hand niet voor om. Daarnaast leest en puzzelt ze graag, kortom, geen tijd om zich te vervelen.


Henk woont met Martina, hun twee katten en hun hond in Assen. Ook hier is het wandelen een dagelijks ritueel waarbij de beide katten de hond (bijna) volledig volgen wat een heel koddig gezicht is. Henk vist en golft graag maar door zijn drukke werkzaamheden is dit een beetje in de verdrukking gekomen, volgend jaar hoopt hij hier meer tijd voor vrij te kunnen maken.

Janna en Henk vonden het erg leuk om hun verbinding te delen. Gedurende het gesprek zijn er diverse verbindingen tevoorschijn gekomen: de verbinding met Zorggroep Drenthe, voor beiden is Zorggroep Drenthe hun tweede werkgever, regelmatig telefonisch contact hebben voor 07:00 uur ’s morgens over bepaalde technische zaken die op dat moment in Mozaiek “spelen” en natuurlijk de hond(en).