Wendy aan de slag
in het leerhuis

Het leerhuis

In gesprek met Wendy Mulstege, 17 jaar, stagiaire bij De Vijverhof


Elke woensdagmiddag komen studenten en studiebegeleiders van het Drenthe College bij elkaar in de Vijverkamer van De Vijverhof. Dit wordt 'het leerhuis' genoemd. Het is niet alleen bedoeld voor stagiaires, ook kunnen de werkbegeleiders van De Vijverhof hier naar toe met vragen.


In het leerhuis helpt men elkaar met opdrachten die gerelateerd zijn aan de stage. Ook vindt er intervisie plaats. Dit houdt in dat iemand een probleem inbrengt waarna met z’n allen wordt gekeken naar een oplossing. Per stageperiode geeft elke leerling één klinische les, bijvoorbeeld over roken, palliatieve zorg of het concept 'Bij de Buren'.


Wendy zit in het eerste jaar van de opleiding Dienstverlening - helpende Zorg en Welzijn. Dit is haar tweede stageperiode bij De Vijverhof, al eerder liep ze mee bij de afdeling huishouding. Momenteel loopt ze stage bij het restaurant en de servicebalie. De werkzaamheden variëren van tafels dekken, bedienen in het restaurant, ruimtes klaarzetten, aanspreekpunt zijn bij de balie tot post sorteren en andere werkzaamheden.
Soms komen er scholen langs en vertellen de stagiaires de scholieren over het werken in de zorg. De laatste keer heeft Wendy aan scholieren uitgelegd hoe een tillift werkt. 'Elke 10 weken loop ik stage op een andere afdeling. Zo leer je op verschillende afdelingen veel nieuwe dingen, waardoor de kansen op het vinden van een baan groter worden' aldus Wendy.


Vanuit school krijgt ze opdrachten die ze op haar stageplek moet uitvoeren samen met haar werkbegeleider. Wanneer dit goed gaat, plant de leerling een examen in. Dan voeren ze de opdracht zelfstandig uit en wordt deze beoordeeld door de werkbegeleider. De praktijkopleiders van De Vijverhof hebben tussendoor voortgangsgesprekken samen met de stagiaire en de werkbegeleiders.


Wendy vindt de stages bij De Vijverhof heel leuk en leervol dat ze nu ook de weekenden bij Zorggroep Drenthe werkt.

Loop jij stage bij Zorggroep Drenthe en wil je net als Wendy in het weekend en de vakanties bij ons aan de slag?

Kom d'r bij!

Na een leuke fotoshoot met onze eigen topmodellen, is begin februari jl. de campagne 'Kom d'r bij!' gelanceerd. De campagne richt zich op kandidaten die op zoek zijn naar een bijbaan en/of beschikbaar zijn in de vakantieperiodes.